KABUL ŞARTLARIYÖS BAŞVURU KOŞULLARI

YÖS için Üniversitelerin başvuru ve kabul şartları genel olarak aşağıdaki tabloda verilmiştir. Üniversiteler Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul ve Başvuru şartlarını her yıl ilgili web sitelerinde yayınlarlar. Başvuruda bulunacak adayın bu şartların yer aldığı sayfaları ziyaret etmesi gerekmektedir.

 

BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ADAYLAR

 

 

BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYECEK ADAYLAR

 

·  Yabancı uyruklu olanlar

 

.T.C. uyruklu olanlar, (lise öğreniminin son üç yılını K.K.T.C dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç)

·  Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler,

·  K.K.T.C. uyruklu olanlar  (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),

 

 

·  Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift uyruklular,

·  Uyruğundan birisi T.C. olan çift uyruklular,( lise öğreniminin son üç yılını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç),

·  TC uyruklu olup lise öğreniminin son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar,

 

·  Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),

·  K.K.T.C. uyruklu olup K.K.T.C.’de ikamet eden ve K.K.T.C.’de  ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar,

·  T.C. uyruklu olup lise öğrenimini K.K.T.C.’de tamamlayanlar,

 

 

·  Kültür anlaşmaları, kültürel değişim programları ve benzeri düzenlemelerle, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince yabancı hükümetler emrine verilen burslardan veya yükseköğretim imkânlarından yararlandırılmış olanlar,


Promosyonu Paylaş