YDS hazırlık kursuna baslayınızYabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit sınavı (YDS), adayların dil bilgisi düzeylerini ölçmek amacıyla uygulanmakta olan bir sınavdır. Adayların amaçlarına göre C, B, ya da A düzeyinde puanlar alabilmeleri için 

• İleri düzeyde sözcük bilgisine (Vocabulary) 
• İleri düzeyde yapı bilgisine (Grammar) 
• İleri düzeyde okuma becerisine (Reading Comprehension) 
• Orta düzeyde yazma becerisine (Writing) 
ihtiyaçları bulunmaktadır. 
 

 

(A) Seviyesi (B) Seviyesi (C) Seviyesi (D) Seviyesi (E) Seviyesi
90 - 100 80 - 89 70-79 60 - 69 50 - 59


Diğer yandan, YDS’de aşağıda belirtilen 10 farklı soru tipi kullanılmaktadır: 

1. Sözcük ve Yapı bilgisi (Vocabulary & Structure) 
2. Cloze Test 
3. Çeviri (Translation) 
4. Duruma Uygun Düşen İfadeler (Situations) 
5. Eşanlamlı Cümleler (Restatements) 
6. Paragrafın Anlam bütünlüğü bozan cümleler (Irrelevant Sentences) 
7. Cümle tamamlama (Sentence Completion) 
8. Paragraf Tamamlama (Paragraph Completion) 
9. Okuduğunu anlama (Reading Comprehension) 
Her bir soru tipi farklı bir bilgi ve becerinin ölçülmesine yöneliktir. Bu nedenle, adayların her bir bölüme ilişkin stratejik bir çalışma yapması gerekmektedir. 
Dersi Paylaş

Yorumlar