DIŞ TİCARET KURSU ANKARA

dis-ticaret

Bilgi Al

Dönem

HER KURS 56 DERS

Ders

HER SEVİYEDE

DIŞ TİCARET KURSU programımızın hakkında

Ticaret hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Neredeyse her meslek grubunda bir pazarlama unsuru mevcut. Üstelik küreselleşme sayesinde yeni kanalların açılması, internetin yaygınlaşması dış ticareti inanılmaz kolaylaştırdı. Ancak bu piyasa çok acımasız ve güçlü rakiplerle dolu. Doğru tekniklerin uygulanmadığı girişimler ne yazık ki sonuçsuz kalabiliyor. Doğru yer, doğru zaman, doğru ürün, doğru müşteri kitlesi, doğru ticari kanal gibi pek çok faktörü bir araya getirmemiz gerekiyor.

Ticari başarılarını internetten veya kitaplardan okuduğumuz insanları görünce “neden ben de başarılı olamayayım” diyoruz. Elbette ki mümkün! Bu konuda başarıları ile kendini kanıtlamış doğru eğitmen kadrosu sizi hedeflerinize yaklaştırmak için hazır bekliyor. Daha önce başarılı olmuş uygulamalar ve gerçek evraklar üzerinden gerçekleştirilen bir ticari eğitim yolculuğuna hazırsanız doğru adrestesiniz.

KOSGEB ÜYESİ DIŞ TİCARET FİRMALARININ DİKKATİNE !..

KOSGEB üyesi firma çalışanlarının, Dış Ticaret Eğitimine ait bedellerinin %50-%’60ı KOSGEB EĞİTİM TEŞVİKİ kapsamında devletten geri alınabilmektedir.

İlk defa uluslararası ticaret yapacak cesur girişimciler ve dış ticarette gündemi yakalamak isteyen profesyoneller için harika bir paket hazırladık!

- Dış Ticaret MEB Sertifikası
- Ücretsiz Kariyer Danışmanlığı (Lütfen randevu alınız)
- Ücretsiz Kişisel Gelişim Eğitimlerinden birine katılım hakkı. İşte seçenekleriniz:

 • CV Hazırlama
 • Profesyonel iş arama teknikleri
 • İletişim ve Beden Dili
 • Kişisel Zaman Yönetimi
 • Kriz Yönetimi
 • Liderlik ve Takım Çalışması
 • Stres ve Başa Çıkma Yolları
 • Sunum Hazırlama Teknikleri

-Aldığınız eğitimin %10’u tutarında hediye çeki (dilediğiniz eğitimde 1 yıl kullanım süreli)

DIŞ TİCARET KURSU EĞİTİMİNE KİMLER KATILABİLİR

Lise mezunları, üniversite öğrencileri ve yeni mezunlar, iş hayatına ara vermiş olanlar, çalışan ama bölüm değiştirmek isteyenler, uluslararası platformda yer alıp Dış Ticaret alanında uzmanlaşmak isteyenler, Dış Ticaret departmanında çalışıp da yeniliklerden ve farklı uygulamalardan haberdar olmak isteyenler, Dış Ticaret alanında (ithalat ve ihracat) kendi işini kurmak veya mevcut işini daha karlı, daha profesyonel yapmak isteyenler...

DIŞ TİCARET KURSU EĞİTİMİ SÜRESİ

7 Hafta (yüz yüze eğitim) – 56 ders saati
8 hafta (online eğitim) – 48 ders saati

DIŞ TİCARET KURSU EĞİTİM İÇERİĞİ

1. Bölüm2. Bölüm3. Bölüm4. Bölüm5. Bölüm6. Bölüm7. Bölüm8. Bölüm

1. Girişimcilik ve Kariyer Olarak “Dış Ticaret Mesleği”

 • a. Girişimcilikle ilgili temel esaslar
 • b. Başarı hikâyeleri
 • c. Dış ticaret mesleğinin analitik anlatımı

2. Dış Ticarete Nasıl Başlamalı?

 • a. Dış ticaretin önemi
 • b. Dış ticarete başlarken dikkate alınacak hususlar
 • c. Şahsî yetenekler
 • ç. Lisan bilgisi
 • d. Mevzuatı ve uygulamayı bilmenin önemi
 • e. Pazar araştırması
 • f. Dış pazarların analizi

3. İşletmeleri Dış Ticarete İten Nedenler

4. İşletmelerin Uluslararasılaşması

 • a. İşletmelerin uluslararasılaşmasının nedenleri
 • b. İşletmelerin uluslararasılaşması süreci ve yöntemleri

5. Dünyada ve Türkiye’de Dış Ticaretin Gelişimi ve Beklentiler

 • a. 24 Ocak 1980 kararları öncesi Dünya ve Türkiye
 • b. 24 Ocak 1980 kararları sonrası Dünya ve Türkiye
 • c. Türkiye ve dünya dış ticaretindeki dönüm noktaları ve sonuçları

6. Dünya Ticaret Örgütü, Kurallar ve Dış Ticaret Uygulamalarına Etkisi

 • a. Dünya Ticaret Örgütünün global ticaretteki etkileri
 • b. Uluslararası Entegrasyonlar (AB; NAFTA; ASEAN; MERCOSUR; EFTA vd.)

7. AB’nin Yapısı ve Güncel Durumun Dış Ticaretimize Yansımaları

 • a. AB’nin organizasyonel ve uygulamaya yönelik yapısı
 • b. AB sürecinin ülkemiz ve AB dışındaki ülkelerle olan ticaretimiz açısından önemi

8. Türkiye-AB Ticari İlişkileri (Gümrük Birliği, Müzakere Süreci ve Dış Ticaret)

 • a. Gümrük Birliği öncesi ve sonrası Türkiye’nin AB’ye karşı durumu
 • b. Tam üyelik sürecindeki beklentiler ve sürecin değerlendirilmesi

9. Serbest Ticaret Anlaşmaları ve Uygulamadaki Önemi

 • a. Türkiye’nin ikili dış ticaret ilişkileri açısından önem arz eden Serbest Ticaret Anlaşmaları’nın
  uygulama ve ihracatımız açısından önemi
 • b. EFTA üyesi ülkeler (Avrupa Serbest Ticaret Birliği Ülkeleri)

1. Dış Ticarete Hizmet Veren Kurumlar

 • a. Türkiye’nin dış ticaret ile ilgili idari ve kurumsal yapısı
 • b. Kurumsal yapı içinde birimlerin görevi

2. İhracatçı / İthalatçı Şirket Kuruluşları

 • a. İhracatçı olmanın Şartları
 • b. Dış ticarete başlarken uygun firma kurulması, avantajlar-dezavantajlar
 • c. İhracata hazırlık
 • ç. “Fiilî ihracat” kavramı
 • d. İhracatta maliyet unsurları
 • e. İhracatın sona ermesi

3. Dış Ticaret Şirketleri, İhracatçılar ve KOBi’ler Açısından Önemi

 • a. KOBİ kavramı ve Türkiye’deki KOBİ süreci
 • b. Dış Ticarette KOBİ’ler için firma modelleri ve bunlarla ilgili öneriler

4. İhracat Yöntemleri

 • a. Doğrudan ihracat
 • b. Dolaylı ihracat
 • c. Doğrudan ve dolaylı ihracatın faydaları

5. İhracat Türleri

 • a. Özellik arz etmeyen ihracat
 • b. Kayda bağlı ihracat
 • c. Konsinye ihracat
 • ç. Kredili ihracat
 • d. Takas ve bağlı muamele
 • e. Transit ticaret
 • f. Reeksport
 • g. Diğer türler

6. Dış Ticarette Yazışma Teknikleri

 • a. Yazışma disiplininin önemi
 • b. Yurt dışındaki alıcılarla yazışma
 • c. Yurt içindeki kamu kurumları ve meslek örgütleriyle yazışma
 • ç. Yazışma kalıpları
 • d. Evrak İşlemleri
  - Evrak Kaydı
  - Dosyalama
  - Arşivleme
  - Evrak İmhası

7. Dış Ticarette Risk Kavramı

 • a. Dış ticarette riskin tanımı
 • b. Risk aşamaları
 • c. Riskten korunma yöntem, teknik ve olanakları

8. Uluslararası Ticarette Sözleşmeler, Uyuşmazlıklar ve Tahkim

 • a. Sözleşme kavramı ve uygulamadaki önemi
 • b. Sözleşme türleri ve içerikleri
 • c. Uyuşmazlık hâlleri
 • ç. Uyuşmazlıklarda çözüm yollar
  - Sulhen çözüm, tahkim yoluyla çözüm
  - Mahkeme yoluyla çözüm

9. Dış Ticarette Önemli Belgeler

 • a. Proforma fatura, ticari fatura
 • b. Ülkelere göre düzenlenen belgeler
  - ATR
  - EUR.1
  - Menşe Şehadetnamesi
  - Özel menşe Şehadetnamesi (GSP Form A)
 • c. Taşıma belgeleri
  - Deniz konşimentosu (Konşimento)
  - Kara yolu konşimentosu (CMR)
  - Hava yolu konşimentosu
  - Demir yolu konşimentosu (hamule senedi)
 • ç. Ürün gruplarına göre alınan belgeler
 • d. Bu evrakın alındığı kuruluşlar
 • e. Örnek olay anlatımları

1. İthalat Sistemimizin Çerçevesi

 • a. İthalatçı olma şartları
 • b. İthalata hazırlık aşamaları
 • c. İthalatı yasak mallar
 • ç. İthalatın aşamaları
 • d. İthalat ve kambiyo uygulaması
 • e. İthalatta vergiler
 • f. İthalat rejim kararının değerlendirilmesi
 • g. İthalatta riskler

2. İthalat Türleri

 • a. Kredili İthalat
 • b. Bedelsiz İthalat
 • c. Diğer ithalat türleri

3. İthalat Rejiminin ve İthalat Tebliğlerinin Analizi

 • a. İthalat uygulamalarında tebliğ düzeni
 • b. Tebliğlerin önemi ve inceleme yöntemi
 • c. Yorum teknikleri

4. Malların Tanımı

 • a. Dış ticarette malın tanımı ve önemi
 • b. Malı tanımanın yararları

5. Gümrük Tarife Pozisyonları

 • a. GTİP kavramı
 • b. GTİP’in uygulamadaki ve vergilendirmedeki önemi

6. İstatistiklerden Yararlanma

 • a. Dış ticaret istatistikleri ve yorumlanması
 • b. Dış ticaret istatistiklerinin değerlendirilmesi
 • c. Dış ticaret istatistiklerinin analizlerde kullanılması

7. İthalatta Haksız Rekabetten Korunma (Anti-damping vb.)

 • a. Ticaret politikası önlemleri
 • b. Haksız rekabeti düzenleyen kurallar
 • c. Damping
 • ç. Anti-damping uygulamaları

8. E-ticaret Uygulamaları

 • a. Dünyada ve Türkiye’de e-ticaretin gelişimi
 • b. E-Ticaret ve uygulama alanları
 • c. E-Ticaret ve hukuki alt yapı

9. Serbest Bölgelere Tanınan Avantajlar

 • a. Serbest bölgecilik ve dış ticarete etkileri
 • b. Türkiye ve dünyada serbest bölgeler
 • c. Yatırım ve ihracat hedefi olarak serbest bölgeler

1. Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri ve Uygulama

 • a. EX Works (İş yerinde teslim)
 • b. FCA (Taşıyıcıya masrafsız)
 • c. FAS (Gemi doğrultusunda masrafsız)
 • ç. FOB (Gemi bordasında masrafsız)
 • d. CFR (Mal bedeli ve navlun; eski CF)
 • e. CIF (Mal bedeli, sigorta ve navlun)
 • f. CPT (Taşıma ödenmiş olarak)
 • g. CIP (Taşıma, sigorta ödenmiş olarak)
 • ğ. DAF (Sınırda teslim)
 • h. DES (Gemide teslim)
 • ı. DEQ (Rıhtımda teslim)
 • i. DDU (Gümrük resmi ödenmeksizin teslim)
 • j. DDP (Gümrük resmi ödenmiş olarak teslim)
 • k. Örnek olay çalışmaları

2. Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri ve Uygulama

 • a. Peşin ödeme
 • b. Mal mukabili ödeme
 • c. Vesaik mukabili ödeme
 • ç. Akreditif
  - Akreditifte taraflar
  - Akreditif türleri
  - Akreditif kullandırımları
  - Akreditif metninin rakamları
  - Akreditifin hazırlanması, açılışı, ihbarı, teyidi ile ilgili önemli noktalar
  - Akreditif ile ilgili örnek uygulamalar

3. İhracatta Alternatif Finansman Araçları

 • a. Factoring
 • b. Forfaiting
 • c. Hedging (spot, forward, futures, opsiyon, swap)

4. Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzuatı ve Kambiyo Rejimi

 • a. 32 sayılı Karar ve ilgili düzenlemeler
 • b. Kambiyo mantığı ve uygulaması

5. Yatırım Teşvik Uygulamaları

 • a. Yatırımlar ve teşvik düzeni
 • b. Yatırım ve ihracat bağlantısı
 • c. KOBİ’lere sağlanan yatırım teşvikleri

1. Eximbank Kredi Programları ve Uygulaması

 • a. Sevk öncesi ihracat kredileri
 • b. Dış ticaret şirketleri kısa vadeli ihracat kredileri
 • c. İhracata hazırlık kredileri
 • ç. KOBİ ihracata hazırlık kredileri
 • d. Sevk öncesi reeskont kredisi
 • e. Kısa vadeli ihracat alacakları ıskonto programları

2. Özellikli Krediler

 • a. Yurt dışı mağazalar yatırım kredisi
 • b. Özellikli ihracat kredisi
 • c. Gemi inşa ve ihracatı finansman programı
 • ç. Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerine yönelik teminat mektubu programı
 • d. Çevre uygulama esasları

3. Eximbank Sigorta ve Garanti Programları ve Uygulaması

 • a. Kısa vadeli ihracat kredi sigortası programı (sevk öncesi ve sevk sonrası)
 • b. Spesifik ihracat kredi sigortası programı
 • c. Spesifik ihracat kredi sigortası sevk sonrası politik risk programı
 • ç. Spesifik ihracat kredi sigortası sevk sonrası kapsamlı risk programı

4. Uluslararası Pazarlama

 • a. Pazarlamanın projelendirilmesi ve strateji belirleme
 • b. Örnek bir uluslararası pazarlama projesi
 • c. Ürünler-sektörler- alıcılar-piyasalar
 • ç. Pazarlama teorisyenleri ve uygulamacılar

1. İhracatın Teşviki Yöntemleri

 • a. Genel ihracat teşviki
 • b. İhracatta devlet yardımları (ar-ge, çevre, ofis-mağaza- büro, pazar araştırması, fuar,
  istihdam, eğitim, imaj-marka, tarım)
 • c. KOSGEB’in ihracat teşvikleri

2. Dış ticarette Standartlar

 • a. Kalite belgeleri
 • b. CE işareti ve uygulaması

3. Marka ve Patent

 • a. Marka tescili
 • b. Marka koruma
 • c. Marka destekleri
 • ç. Patent
 • d. Fikrî mülkiyet hakları

1. Gümrük İşlemleri

 • a. Gümrük mevzuatı ve uygulamadaki önemi
 • b. Gümrük beyannamesi ve doldurulması
 • c. Gümrükleme işlemleri ve uygulama örnekleri

2. Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri

 • a. Dahilde işleme rejimi (DİR)
 • b. DİR uygulama örnekleri
 • c. DİR otomasyon sistemi
 • ç. Hariçte işleme rejimi ve uygulama örnekleri
 • d. Antrepo rejimi
 • e. Geçici ithalat

3. İhracat Sayılan Satış ve Teslimler

4. İhracatta Vergi, Resim ve Harç İstisnaları

5. İhracatta KDV İadesi

1. Nakliye ve Lojistik

 • a. Lojistik ve dış ticaretteki önemi
 • b. Lojistiğin aşamaları
 • c. Taşıyıcı sorumluluğu
 • ç. Taşıyıcının eşyayı koruma yükümlülüğü
 • d. Taşıma yükümlülüğü
 • e. Taşıyıcının yükümlülüğünü ortadan kaldıran hâller

2. Navlun ve Sigorta

 • a. Navlun kavramı
 • b. Sigorta poliçelerinin türü
 • c. Sigorta edilen riskler

3. Dış Ticarette Fiyatlandırma ve Fiyat Teklifi Hazırlama

 • a. Fiyatlandırmada yöntem
 • b. Fiyatlandırma kalemleri
 • c. Fiyatlandırmada rasyonellik ve gerçekçilik
 • ç. Teklif hazırlama yöntemi

4. İhracat simülasyonu

Bu ders içeriği MEB’in uygun bulduğu Talim Terbiye müfredatına göre yazılmıştır. Eğitmenlerimiz derste gerekli mevzuat güncellemelerini yaparak konuları işlemektedirler.

DIŞ TİCARET KURSU EĞİTİMİ KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • 3 adet vesikalık fotoğraf
 • Diploma fotokopisi veya öğrenci belgesi fotokopisi (e-devlet’den çıktı alabilirsiniz)

DIŞ TİCARET KURSU EĞİTİMİ TAKVİMİ

Eğitim Adı Başlangıç Bitiş Tarihi Günler Saatler Kontenjan
Hafta İçi gündüz (yaz yoğun gruplar) Haziran - Temmuz - Ağustos (tarih bilgisi alınız) Pazartesi - Salı - Çarşamba - Perşembe - Cuma 14.00 – 17.30 15
Hafta Sonu Dış Ticaret Eğitimi 21.03.2018 – 03.06.2018 Cumartesi - Pazar 14.30 – 18.00 15
Online (Kontenjanımız dolmuştur) 19.03.2018 – 14.05.2018 Pazartesi – Çarşamba - Cuma 20.00 – 21.30 25
Hafta İçi Akşam Dış Ticaret 03.04.2018 - 17.05.2018 Salı - Perşembe 18.30 - 21.40 15

Online eğitimlerde de diğer eğitimlerde olduğu gibi doküman paylaşımı yapılmakta ve gerçek örnekler de ekrana yansıtılabilmektedir.

DIŞ TİCARET KURSU EĞİTİMİ FİYATLARI ANKARA

Hafta içi akşam grubu: 750 TL
Hafta sonu grubu: 750 TL
Hafta içi gündüz grupları (yaz yoğun grup erken kayıt fiyatıdır): 600 TL
Online: 400 TL

 

Önemli Notlar :

En iyi Dış ticaret eğitimi eğitimi veren kurumlardan en önemlisi olan American Time , Ankara Çankaya Kızılay adresinde yer almaktadır. Batıkent , Ümitköy , Etimesgut , Keçiören veya Yenimahalle gibi bölgelerimizde ikamet edip Dış ticaret eğitimi almak isteyen öğrencilerimiz , metro hattı ile kolaylıkla ulaşım sağlayabilmektedir. Dış ticaret eğitimlerimiz hakkında bilgi almak için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz..