İNGİLİZCE KURSU ANKARA

ingilizce-kursu-ankara

Bilgi Al

Dönem

Hafta ici: 8 hafta 
Hafta sonu: 10 hafta

Süre

Hafta ici: 12 saat 
Hafta sonu: 10 saat

Ders

İngilizce dil, konusma, dinleme, yazma ve okuma

İngilizce Kursuna Başlama Zamanı

 

İngilizce; anadil olarak, Dünya'da Çince'den (1,2 milyar) ve İspanyolca'dan (399 milyon) sonra 335 milyon kişinin konuştuğu en çok konuşulan 3. sıradaki anadildir. Ancak, Dünya'da 1,5 milyar insanın İkinci yabancı dil olarak öğrendiği dil olarak, Fransızca'nın (80 milyon) açık ara önünde yer almaktadır. İngilizce bu yaygınlığı ile 7,2 milyar Dünya nüfusunun ortak yabancı dili olma yönünde hızla ilerlemektedir. İngilizce' nin iş hayatı, ticaret, sanayi ve kültürel alanda diğer dillere göre çok önemli bir ağırlığı bulunmakta, bu nedenle de İngilizce' nin öğretilmesi konusunda ülkeler, eğitim sistemlerinde önemli bir kaynak ve zaman ayırmakta hemen hemen her yerde ingilizce kursu açılmaktadır.

Türkiye Milli Eğitim Müfredatı, ingilizce kursu diğer yabancı dillerle mukayese edildiğinde, en fazla sınıf, süre ve öğretmen tahsis etmektedir. Dil Öğrenimine başlama yaşı İlkokul 2. sınıfa kadar indirilmiş, ancak, harcanan kaynaklar dikkate alındığında yeterli sonuç alınmamıştır. İkinci dil olarak İngilizce bilmenin sağladığı kariyer ve kişisel gelişim avantajlarını kavrayan veliler ve yetişkinler önemli bir zaman ve kaynak ayırarak İngilizce öğrenimi için farklı arayışlar içinde olmuşlardır.

Bir yabancı dil öğreniminde, İngilizce' de diğer yabancı diller gibi 4 ana yetkinliğin (beceri ) aynı anda ve eşit ağırlıklarda geliştirilmesi gerekmektedir. Bu yetkinlikler; Dinleme, Konuşma, Yazma ve Okuma' dır.

Bireylerin ihtiyaçları bu dört beceri için farklılık gösterebilir. Örneğin halı satıcısı için gerekli olan sadece dinleme ve konuşma becerisi ne sahip olmak yeterli iken bir iş adamına ya da bir akademisyene dört becerinin tamamına sahip olması gerekmektedir. Yabancı dil becerilerini ölçen sınav ve değerlendirme sistemleri her beceriyi ölçebilme kapasitesine sahip olmalıdır.

Bahsedilen dört becerinin ne kadar sürede (derste) öğrenilmesi gerektiği konusu, dil uzmanları tarafından uzun süredir tartışılmaktadır ve henüz üzerinde genel bir ortak değere ulaşılamamıştır. Kuşkusuz bu süre, öğrencinin motivasyonu, eğitim için ayrılan kaynak miktarı, öğrenme yerinin fiziksel altyapısı, kullanılan ders materyallerin niteliği, öğretmen tecrübe ve eğitimi, sınıfta öğrenci sayısı, daha önce bilinen diğer yabancı diller ve sayısı, kullanılan eğitim yöntemleri, öğrencinin içinde bulunduğu genel kültürel ortam, kaynaklara ulaşım kolaylığı, hedeflerine ulaşmak için ayrılan zamanın süresi gibi bir çok etkene bağlı olarak değişmektedir. Dikkat edilirse bu etkenler, bireysel ya da birlikte dil öğreniminin kalitesini de etkilemektedir. Öğrenme zinciri, bu etken halkalarının en zayıfı kadar güçlüdür. Bu nedenle, yabancı dil öğreniminde zincirin tüm halkalarını iyileştirecek, kuvvetlendirecek bütüncül bir yaklaşım içinde olunmalıdır.

Dil eğitimi ve dil becerilerini kullanabilme ve seviyelerinin standartlaştırması konusunda bir çok farklı standart olmasına karşın ülkemizde en yaygın kullanılanı, Avrupa Konseyi, Eğitim Dairesinin üye ülkelere tavsiye ettiği, Avrupa Dil Portfolio' sudur.(European Language Portfolio) Bireylerin dil becerileri en başta, Temel (A), Orta (B) ve İleri (C) ana seviyelere ayrılmıştır. Bu üç seviye, kendi aralarında tekrar 2 ye ayrılarak, A1 (Elementary), A2 (Pre-Intermediate), B1 (Intermediate), B2 (Upper-intermediate) ve C1 (Advance ), C2 (Upper-Advance), düzeylerine (kurlarına) bölünmüştür. Bu seviye sınıflamasının isimleri kurumdan kuruma değişmekte bazen de her düzey tekrar 2 ye bölünerek toplamda, 13 düzeye kadar çıkabilmektedir. Aşağıdaki tabloda, her bir dil düzeyi sonunda öğrencilerin dil becerisi kazanımları verilmiştir.

DERS SAYISI/EĞİTMEN

KAZANIMLAR

Elementary , A1

100 Eğitim Dersi +

100 Ders Life Time* Desteği

Yerli Eğitmen

Temel konularda geçen terimleri anlar ve söyleyebilir. Kendisi ve dışındaki Temel konularda geçen terimleri anlar ve söyleyebilir. Kendisi ve dışındaki kişileri tanıştırabilir, şahsi bilgileri ile ilgili sorular sorabilir, cevaplayabilir. Bu seviyede eğitimi tamamlayanlar basit konular üzerinde ana dili İngilizce olan yabancılarla konuşabilir, basit cümlelerle yazı yazabilir ve kolay konu başlıklarını okuyabilecek seviyede İngilizce bilgisine sahip olurlar. Yaklaşık 600-800 kelime haznesi oluşturmayı hedefleyen bu seviyede basit zaman dilimlerini öğrenir ve günlük hayatta basit kullanımları gerçekleştirme başlar

Pre-Intermediate, A2

100 Eğitim Dersi +

100 Ders Life Time Desteği

Yerli Eğitmen

Bu seviye sonunda sık kullanılan terimleri, deyimleri ve tanımları (detaylı şahsi bilgiler, ailevi bilgiler, alışveriş, iş hayatı... vb) anlayabilir ve konuşabilir. Karşısındakilerle geçmişleri, planları ve istekleri konularında iletişim kurabilirler. Yeni kelimeler ve yeni yapılarla öğrenilen dil zenginleşir

Intermediate, B1

100 Eğitim Dersi +

100 Ders Life Time Desteği

Yerli Eğitmen

Bitirdiğinde

YDS/LYS sınavlarına hazırlanabilir

İş, okul hayatı, boş vakitlerdeki aktiviteler ve benzeri konularda temel konuşmaları anlayabilir, sorular sorabilir. Yurtdışı seyahatlerinde iletişim gereksinimlerini karşılayabilir. İlgi duyduğu alanlarda ve konularda metin yazabilir, olayları, tecrübeleri, hayalleri, ümit ve beklentilerini ifade edebilir, muhatapları ile tartışabilir. Ek olarak görsel medyada geçen konuları anlayıp, yorum yapabilir.

Upper-Intermediate, B2

100 Eğitim Dersi +

100 Ders Life Time Desteği

Yabancı Eğitmen

Bitirdiğinde

YDS/LYS sınavlarına hazırlanabilir

Somut ve soyut konulardaki karmaşık yazıları anlayabilir, kendi ilgi alanları ile ilgili teknik tartışmalara katılabilirler. Ana dili İngilizce olanlarla iyi derecede akıcı ve düzgün görüşmeler yapabilir. Birçok farklı konuda detaylı, düzgün bir şekilde yazabilecekleri makaleleri ile görüşlerini açıklayabilir ve tartışmalarda sundukları ana fikrin avantaj ve dezavantajlarını açıklayabilir. Uluslararası ve ulusal sınavlar için gereksinilen altyapı bilgisine bu seviyede ulaşılır. Yabancı firmalarla iş mülakatları bu düzeyden sonra yapılabilir.

Advance, C1

100 Eğitim Dersi +

100 Ders Life Time Desteği

Yabancı Eğitmen

Bitirdiğinde

TOEFL, IELTS,SAT sınavlarına hazırlanabilir

Çok farklı konularda (edebi, felsefi... vb) anlatılan konuları anlayabilir, düşüncelerini düzgün ve akıcı bir şekilde ifade edebilir. Dilin gerektirdiği tüm esneklikleri sosyal, akademik ve profesyonel hayatta etkin bir şekilde kullanabilir. Düzgün ve iyi yapılandırılmış karmaşık metinler yazabilir. Uluslararası toplantılara katılabilir ve sunumlar gerçekleştirebilir.

Upper-Advance, C2

100 Eğitim Dersi +

100 Ders Life Time Desteği

Yabancı Eğitmen

Bu seviye tamamlandığında duyulan ya da okunan her şeyi kolaylıkla anlaşılabilir, yazılı ya da konuşan kaynaklardan edinilen bilgiler özetlenebilir, yorum yapılabilir, akıcı ve doğru bir şekilde sunum yapılabilir. Kişi özel tartışma konuşmalarında fikirlerini sunabilir ve tartışabilir.

**Life Time dersleri, etüt, dil bilgisi ve konuşma sınıflarından oluşmakta ve aylık 50 ücretsiz ders verilmektedir. Öğrenci bu derslerde, önceden randevu almak kaydı ile kaçırdığı derslerin telafisini yapabilir ya da konularda önceden belirlenmiş verilen derslere katılabilir. Life Time eğitiminizin tamamlanmasından sonra da ömür boyu katılabileceğiniz, bilgilerinizi canlı tutabileceğiniz öğrencilere sağladığımız bir hizmetimizdir.

SINIFLARIMIZ

Genel İngilizce kursumuz maksimum 12 kişilik modern sınıflarımızda yapılmaktadır. Sınıfta oturma düzenimiz ve masa dizaynımız, öğrencinin tahtayı, öğretmeni ve görselleri rahat bir şekilde görebilecek şekilde ayarlanmıştır. Oturulan sandalyeler yetişkinler için üretilmiş, tekerlekli , ergonomik ve boyu ayarlanabilir özellikle olduğu için öğrencinin derse tam konsantre olmasını sağlar ve ders sonunda yorulduğunuz hissetmezsiniz.

EĞİTİM MATERYALLERİ

Konuların işlenmesinde, American Time Dil Okullarının kendi uzmanlarına yazdırdığı orjinal kitaplar kullanılmaktadır. Kitapların yazılmasında, Türk öğrencinin öğrenme karakteristikleri dikkate alınmış ve konuların özellikle güncel olmasına dikkat edilmiştir. Diğer kurumların kullandığı kitaplar maalesef 15-20 yıl önce yazıldığı için günümüz modern İngilizce' sinin kelimelerini ve konularını içermemektedir. Derslerde eğitmen-öğrenci iletişim ve etkileşiminin en yüksek seviyede olmasına hassasiyet gösterilmekte ve öğrencinin derse aktif katılımı sağlanmaktadır. Derslerde kullanılacak tüm kitaplar, ilave eğitim materyalleri okulumuz tarafından ücretsiz karşılanmaktadır.

EĞİTMENLERİMİZ

American Time İngilizce Kursu Ankara dil okulumuzda eğitmen seçiminde, diploma, sertifika, bilgi ve tecrübe kriterlerini uygulamanın dışında, günümüz modern eğitim yöntemlerini bilen, öğrencileri ile uyumlu, sabırlı ve enerjik olmasına dikkat edilmektedir. Öğrencilerimizin anketler yada bireysel geri iletimleri, sınıf ortalama başarıları, öğretmenlerimizin performans değerlendirmesinde kıymetli kriterler sunmaktadır. Öğretmenlerimiz genel dersler, sınav hazırlıkları dersleri, ya da özel dersler konusunda uzmanlaştırılmasına gayret etmekteyiz. Eğitmenlerin yetişkin sınıflarında ve çocuk sınıflarında farklı niteliklere sahip olunması gerektiği için daha önceki tecrübelerinde bu farklı niteliklere dikkat edilmektedir. Tüm yabancı ve native hocalarımızın işe alınmasında, dil öğretimi eğitimi almış olmasına, diploma ve sertifikalarla desteklenmiş olmasına özen gösterilmektedir.

EĞİTİM SÜRESİ

American Time İngilizce Kursu Ankara okulumuzda, 10 kişi ve üzeri standart genel eğitim gruplarında her kur, 100 ders saati sürmektedir. Daha az sayıda öğrencinin olduğu gruplarda bu süre öğrenci sayısına göre değişim gösterebilmektedir.

Grup derslerinde bir kurun süresi haftalık alınan ders sayısı ve öğrenci sayısına bağlı olarak değişmektedir.

Çok Yoğun

Hafta İçi Gündüz

Pzt-Salı-Çrş-Cuma

16 Ders

Yoğun

Hafta İçi Akşam

Pzt-Çrş-Cuma

12 Ders

Normal

Hafta Sonu

Sabah-Öğlen

10 Ders

Normal

Hafta İçi Akşam

Salı-Perşembe

8 Ders

100 Ders,

10-12 üzeri öğrenci

6 Hafta

8 Hafta

10 Hafta

12 Hafta

80 Ders

8-9 Öğrenci

5 Hafta

7 Hafta

8 Hafta

10 hafta

64 Ders

6-7 Öğrenci

4 Hafta

5 Hafta

6 Hafta

8 Hafta

DERSLERE DEVAMLILIK

Derslere düzenli katılmak, öğrenim açısından olmazsa olmazlardandır. Konular kaçırıldığında ya da eksik öğrenildiğinde daha sonra gelen konular daha zor anlaşılmaktadır. Her öğrencinin derslere %90 ve üzerinde katılımda bulunması MEB bakanlığının getirdiği bir zorunluluktur. Okulda verilen ev ödevlerinin tam ve zamanında yapılması sizlerin faydasına olacaktır. American Time İngilizce Kursu Ankara okulumuzda, derslere katılım, vaktinde gelinmesi ve ödev yapılması, ders sırasındaki aktif ve katılımcı olmanız, öğretmenleriniz tarafından izlenmekte ve kur başarı değerlendirmesinde dikkate alınmaktadır.

KUR GEÇME ŞARTLARI

Öğrenci her kurun ortasında ve sonunda 2 adet sınav alacak ve bu sınavların ortalaması %70 ve üzeri olanlar bir üst kura geçmeye hak kazanacaktır. 60-70 arasında not alanlar üst-üste olmamak kaydıyla bir üst kura geçebileceklerdir. Sınavlara mazereti olmaksızın katılmayanlar, o kurda kalmış sayılacaktır.

OKULUMUZUN ÖĞRENME GARANTİSİ

Öğrencilerimiz, American Time İngilizce Kursu Ankara okulumuzun %100 öğrenme garantisi altındadır. Sınavlara giren, derslere %90 katılım sağlamış, ödevlerini eksiksiz yapan ve öğretmeninin iyi niyetli çabalarına onayını veren tüm öğrencilerimiz, eğer dahil oldukları kuru geçemediklerinde bir kereye mahsus, ücretsiz olarak kur tekrarı imkanı sağlanmaktadır.

ÖĞRENCİLERİMİZİN HAKLARI

Kur Dondurma

Kur bitirme sonucu belli olan tüm öğrencilerimiz, mazeret belirtmeksizin derslerini toplamda bir yıl eğitimlerini dondurabilme hakkına sahiptir. Bu talepte bulunan öğrencilerin, yazılı olarak bu talebini idareye bildirmesi ve eğitim dondurma formu gerekmektedir. Yazılı talepte bulunmayan öğrenciler, eğitimlerine devam ettikleri şeklinde değerlendirilirler ve katılmadıkları derslerde yok sayılırlar. Ancak, kur dondurma hakkını kullanan öğrenciler, bu süreçte varsa ödemelerini vaktinde yapmaktan sorumludur.

Başka Okulumuza Nakil

Öğrencilerimiz, American Time İngilizce Kursu Ankara okulumuzun bulunduğu diğer illerde eğitimlerini devam etmek istediklerini yazılı olan beyan ederlerse, ayrı bir ücret ödemeden o ildeki okulumuza nakilleri yapılır ve kalan kurlarını o okullarımızda kullanabilirler.

Kur Devretme

Öğrencilerimiz istedikleri takdirde kalan eğitimlerini mazeretsiz 3. kişilere devredebilirler. Ancak, bu taleplerini yazılı yapmaları ve eğitime başlamalarının üzerinden 3 ay geçmiş olması gerekmektedir.

Eğitim %100 Memnuniyet Garantisi ve Cayma Hakkı

Eğitimimize güveniyoruz. Öğrencilerimiz eğer eğitimlerinin başlangıcında aldıkları ilk kurun %15 lik diliminde caymak isterlerse, sadece katıldıkları ders sayısı bedelini, aldıkları kitap bedelini ödeyerek koşulsuz, şartsız ayrılabilirler. Bu sürenin sonunda, cayma konusundaki taleplerde MEB Bakanlığı kurslar yönetmeliği koşulları aranır. Bu koşullara uygun öğrenciler, daha önce kazandıkları, promosyon, indirim, hediye kur avantajlarını kaybederler.

**Life Time dersleri, etüt, dil bilgisi ve konuşma sınıflarından oluşmakta ve aylık 50 ücretsiz ders verilmektedir. Öğrenci bu derslerde, önceden randevu almak kaydı ile kaçırdığı derslerin telafisini yapabilir ya da konularda önceden belirlenmiş verilen derslere katılabilir. Life Time eğitiminizin tamamlanmasından sonrada ömür boyu katılabileceğiniz, bilgilerinizi canlı tutabileceğiniz