KURUMSAL DİL EĞİTİMİ ANKARA

kurumsal-dil-egitimi-ankara

Bilgi Al

Dönem

HER KUR 100 DERS

Ders

HER SEVİYEDE

KURUMSAL DİL EĞİTİMİ ANKARA programımızın hakkında

Ankara'da şirketlere özel kurumsal eğitimler ile yanınızdayız...Genel İngilizce, profesyonel ingilizce veya kurumun özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış programlardan oluşan kurslarımız eğitim süresince katılımcıların gelişimi kayıt altına alınarak yakından takip eder ve kuruma detaylı raporlar sunulur.Bu raporlar sayesinde ilgili departman, eğitim alan kişilerin, katılımını, gelişimini ve başarısını tüm detaylarıyla takip edebilir.

Kurumlara Yönelik Yabancı Dil ve Kariyer Eğitim Programları

Uluslararası ilişkiler anadilin dışında bir ya da birden fazla dili tam olarak bilmeyi zorunlu kılmaktadır. Artan turizm, iş seyahatlerinde ziyaret edilen ülkenin dilini bilmek ziyaretçiye önemli avantajlar sağlamaktadır. Hangi iş kolunda olursa olsun, uluslararası ve yerel şirketler ve kurumlar bu avantajları bildikleri için çalışanlarını seçerken dil bilenleri tercih etmekte ya da işe aldıktan sonra yeni diller öğrenmelerini teşvik etmektedir. Bu teşvikleri eğitim giderlerini karşılamak şeklinde olabileceği gibi kariyer planlamalarında dil bilenler dil bilmeyenlere göre avantajlar sağlamak şeklinde olmaktadır. Yapılan bir araştırma anadilin dışında yabancı dil bilenlerin yıllık ortalama gelirleri bilmeyenlere göre % 58 oranında daha fazla olmaktadır. Bu gelir farkının önemli kısmı, dil bilenlerin daha fazla yönetici pozisyonunda olmalarından ileri gelmektedir.

İnsan kaynağı şirket ve kurumların en önemli değeri olarak öne çıkmaktadır. Özellikle artan rekabet ortamında insan kaynağına yatırım yapan şirketler rekabette öne çıkmaktadır. En uygun adayın insan kaynaklarına kazandırılması için olağan üstü çaba ve kaynak harcamaları yanında hali hazırdaki çalışanlarının eğitimleri de büyük önem kazanmıştır.

Okulumuz, şirketlerin dil ve kariyer eğitimlerine bütüncül ve ekonomik çözümler sunar. Dil ve kariyer eğitimleri konusundaki tecrübeleri, şirket eğitim ihtiyaçlarının analizi ile başlar. Belirlenen bu ihtiyaçlar doğrultusunda, kaynak kısıtları da birlikte değerlendirilerek, doğal iş süreçlerini etkilemeyecek şekilde çözüm alternatifleri sunulur.

Şirket yönetiminin talepleri doğrultusunda eğitimin içeriği, süresi, eğitimin nerede yapılacağına birlikte karar verilir.

Şirket içi In-House Eğitimler

Eğitimler, şirketin belirleyeceği dersliklerde ve onların talep ettikleri zamanlar ve içerikte verilir. Eğitmen belirlenen saatlerde şirketin dersliklerinde eğitimleri verdiği için çalışanlar önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlar. Vardiya çalışanlar içinde daha esnek bir program sunulabilir.

Şubede Kapalı Grup Eğitimleri

Şirketler eğitime uygun derslik sağlayamaması, şirkete özel eğitim müfredatı ya da farklı nedenlerden dolayı eğitimleri şirket dışında, sadece kendi çalışanlarından oluşan sınıflarda okulumuzda aldırmak isteyebilirler. Şirket çalışanları eğitimlerini kendilerine tahsis edilmiş sınıflarda ve okulun belirlediği standart eğitim saatleri haricinde alırlar Ancak, şirketin zaman ve gün konusundaki taleplerine her zaman esnek program sunulamayabilir . Şubede kapalı grup eğitimleri, in-house eğitimlere göre konsantrasyonu arttırmaktadır.

Şubede Açık Grup Eğitimleri

Şirket çalışanları, halihazırda okulumuzda devam eden şirket harici kayıtlı öğrencilerimizin de dahil oldukları sınıflarda aldıkları eğitimlerdir. Ders müfredatı tamamen American Time standartları ile belirlenmiştir. Ayrıca, zaman ve gün konusunda yeteri kadar şirketin taleplerine cevap verilemeyebilir. Ancak, sınıftaki öğrenci sayısından kaynaklanan, kapalı gruplara göre zaman zaman daha ekonomik çözümler sunulabilmektedir.

Şirketler çalışanlarının performansları, gelişimleri ve derse katılımları, eğitim programı ne olursa olsun, düzenli olarak şirket yönetimine raporlanır. Şirket çalışanları okulun diğer öğrencilere sunduğu tüm ücretsiz imkanlardan ve aktivitelerden aynı şekilde faydalanabilirler.

Dil Sınav Danışmanlığı

Şirketler yeni işe alımlarda adayların ya da çalışanlarının hali hazırdaki dil becerilerini ve seviyelerinin belirlenmesinde, okulumuz profesyonel ve tarafsız bir hizmet sunmaktadır. Bu hizmet okulumuzda ya da şirketinizde verilebilir. Şirket çalışanın dört dil becerisi; dinleme, konuşma, okuma, yazma ve gramer bilgileri uluslararası kabul gören standartlara göre İngilizce seviyeleri belirlenerek, sonuçlar karar vericilere raporlanır.